Сертификация по ISO 9001:2015 – правилният избор!

Сертификация

Сертификационен одит и издаване на международно признати сертификати.  Ние можем да ви помогнем да направите компанията си съвместима със стандарт ISO 9001. Свържете се с нас за повече подробности относно срокове и цени за нашите услуги.

ISO Сертификация
Виж още

Ресертификация

Фирмата предлага много добри условия за подновяване на сертификации по ISO 9001, както и за трансфер към друг сертификационен орган. Безплатно посещение на място от наш квалифициран одитор. Свържете се с нас за повече подробности.

Ресертификация
Виж още

Вземи оферта сега

  Фирма:

  Телефон:

  Email:

  Лице за контакт:

  Работещият инструмент за управление на бизнеса

  Новата версия на стандарта е официално публикувана в сайта на ISO, както и е достъпна на български език като БДС EN ISO 9001: 2015 в сайта на БИС.

  ISO 9001 е много повече от стандартизация. Сертификатът трябва да бъде разглеждан повече като стратегически план за действие, а не просто като поредния документ, който една бизнес организация трябва да придобие, за да покрие конкретни изисквания на клиентите или контролните органи.

  Насоките и принципите, залегнали в системата за управление на качеството се базират на най-добрите управленчески практики в световен мащаб. Следвайки ги, вашата компания ще расте и ще завоюва нови територии, и не просто, защото ще разполага с поредната акредитация, позволяваща участие в големи бизнес проекти и обществени поръчки, а защото самият процес по сертифициране по ИСО 9001 ще подобри дейността на организацията, започвайки от управленческите решения, които неизменно ще се отразят положително на крайния резултат.

  Работещ инструмент за управление на бизнеса

  Основополагащи принципи при ИСО стандартите

  Сертификат ISO 9001 показва на вашите клиенти, поръчители и партньори, че вашата компания:

  Се управлява от легитимно избран орган, следващ високите изисквания на всички клиенти;

  Всеки етап, свързан с работата на организацията е в унисон с действащото законодателство;

  Всеки член на персонала – от ръководителя до най-ниско стоящия в йерархията изпълнител е компетентен и обучен да изпълни безупречно възложените му задачи;

  Условията, в които се работи – среда и техническа база отговарят на високите европейски изисквания;

  Всяка част от дейността на компанията е стратегически обмислена и планирана;

  Работата на организацията е базирана на поставените от клиентите изисквания. Всяко клиентско условие е вписано в плана за действие и следвано като основен принцип на работа;

  Подборът на доставчици, подизпълнители и партньори се базира на заложените в стандарта критерии;

  Измерването, в случай че е част от дейността на компанията се извършва с изправни и отговарящи на нормативните уредби уреди;

  При наличие на продукт, който не отговаря на клиентските или нормативни изисквания, компанията предприема предписаните в системата стъпки;

  Всеки аспект от функционирането на организацията е насочен за непрекъснато подобряване на качеството.

  Защо да поверите на нас сертификацията и ресертификацията?

  Причините да се свържете с нас, чрез формите за контакт, посочени на фирмения ни сайт са няколко. На първо място, ние можем да изготвим план за действие, който ще бъде изцяло съобразен с дейността на вашата организация,