Сертификация по ISO 9001:2015 – правилният избор!

Сертификация

Сертификационен одит и издаване на международно признати сертификати.  Ние можем да ви помогнем да направите компанията си съвместима със стандарт ISO 9001. Свържете се с нас за повече подробности относно срокове и цени за нашите услуги.

ISO Сертификация
Виж още

Ресертификация

Фирмата предлага много добри условия за подновяване на сертификации по ISO 9001, както и за трансфер към друг сертификационен орган. Безплатно посещение на място от наш квалифициран одитор. Свържете се с нас за повече подробности.

Ресертификация
Виж още

Вземи оферта сега

  Фирма:

  Телефон:

  Email:

  Лице за контакт:

  Работещият инструмент за управление на бизнеса

  Новата версия на стандарта е официално публикувана в сайта на ISO, както и е достъпна на български език като БДС EN ISO 9001: 2015 в сайта на БИС.

  ISO 9001 е много повече от стандартизация. Сертификатът трябва да бъде разглеждан повече като стратегически план за действие, а не просто като поредния документ, който една бизнес организация трябва да придобие, за да покрие конкретни изисквания на клиентите или контролните органи.

  Насоките и принципите, залегнали в системата за управление на качеството се базират на най-добрите управленчески практики в световен мащаб. Следвайки ги, вашата компания ще расте и ще завоюва нови територии, и не просто, защото ще разполага с поредната акредитация, позволяваща участие в големи бизнес проекти и обществени поръчки, а защото самият процес по сертифициране по ИСО 9001 ще подобри дейността на организацията, започвайки от управленческите решения, които неизменно ще се отразят положително на крайния резултат.

  Работещ инструмент за управление на бизнеса

  Основополагащи принципи при ИСО стандартите

  Сертификат ISO 9001 показва на вашите клиенти, поръчители и партньори, че вашата компания:

  Се управлява от легитимно избран орган, следващ високите изисквания на всички клиенти;

  Всеки етап, свързан с работата на организацията е в унисон с действащото законодателство;

  Всеки член на персонала – от ръководителя до най-ниско стоящия в йерархията изпълнител е компетентен и обучен да изпълни безупречно възложените му задачи;

  Условията, в които се работи – среда и техническа база отговарят на високите европейски изисквания;

  Всяка част от дейността на компанията е стратегически обмислена и планирана;

  Работата на организацията е базирана на поставените от клиентите изисквания. Всяко клиентско условие е вписано в плана за действие и следвано като основен принцип на работа;

  Подборът на доставчици, подизпълнители и партньори се базира на заложените в стандарта критерии;

  Измерването, в случай че е част от дейността на компанията се извършва с изправни и отговарящи на нормативните уредби уреди;

  При наличие на продукт, който не отговаря на клиентските или нормативни изисквания, компанията предприема предписаните в системата стъпки;

  Всеки аспект от функционирането на организацията е насочен за непрекъснато подобряване на качеството.

  Защо да поверите на нас сертификацията и ресертификацията?

  Причините да се свържете с нас, чрез формите за контакт, посочени на фирмения ни сайт са няколко. На първо място, ние можем да изготвим план за действие, който ще бъде изцяло съобразен с дейността на вашата организация, както и с нейните особености и възможности. Ние не предлагаме стандартна, унифицирана услуга, а партньорство, следващо вашите желания и нужди.

  Доверявайки се на нашия екип, вие получавате:

  • Изгодни условия по сертификация и ресертификация, отговарящи на вашия бюджет
  • Поемане на всички процеси, свързани с процедурата, в това число извършване на сертификационен одит и издаване на международно признатия сертификат
  • Обучение на вътрешни одитори и ръководители на системите за управление на качеството
  • Изрядно изготвена документация
  • Елиминиране на риска от отхвърляне
  ИСО

  Преминаването през специфичната и не съвсем евтина процедура по сертификация по стандарт ISO 9001 е сложен, а често и доста бавен процес. С наша помощ, вие си гарантирате не само сигурен, но и бърз положителен резултат. Партньорството с нашия екип ще подобри както дейността на вашата организация, така и на визията ѝ пред всички вътрешни и международни клиенти и партньори.

  Отправянето на запитване, относно сертификация по ИСО 9001, чрез посочената в сайта форма за контакт не ви задължава нито морално, нито финансово да изберете именно нас. Контактът с нашия екип обаче ще ви бъде изключително полезен, защото ще получите ключова информация, касаеща процедурата в нейната ѝ цялост и крайната ѝ цена.

  Ние сме професионалисти, чиято основна дейност е свързана с отговаряне на клиентски запитвания. Това е момент, към който подхождаме с огромно разбиране и внимание, защото сме твърдо решени да ви помогнем да застанете уверено на пътя на успеха.

  Не се колебайте да се свържете с нашия екип. Ние сме изцяло на ваше разположение.

  Защо е нужна системата за управление на качеството?

  През времето на своята дейност сме работили с голям брой бизнес организации от различен калибър и с различен предмет на дейност. Това, което прави впечатление е повсеместният подход към ИСО сертификацията – болшинството фирми подхождат спрямо нея, като към досадна административна процедура, водеща до получаването на един много важен документ.

  Истината е, че всяка стъпка от процедурата по сертифициране се отразява положително на самата компания, а от там идва и доверието на бъдещите клиенти. Мениджърските екипи винаги целят да повишат ефективността и рентабилността на своите организации, а с това и удовлетвореността на своите клиенти, като дори не подозират каква мощ им дава сертификацията по ИСО 9001.

  Сертификатът не е просто документ, който ще предоставите при поискване от страна на потенциални клиенти и партньори. Той е работеща стратегия, която ще ви помогне за:

  • Прецизно управление на риска
  • Ограничаване на ненужните разходи
  • Повишаване ефективността на персонала
  • Правилно използване на фирмените ресурси
  • Създаване на ефективен вътрешен контрол
  • Осигуряване на предпоставки за стриктно водене на фирмената документация
  запитване за сертификация

  ISO 9001 2015 е сертификат, показващ ясно, че дадена бизнес организация е внедрила и изпълнява стриктно системите за управление на качеството. Независимо какъв продукт или услуга предлага вашата компания, в очите на вашите клиенти и партньори стоката, предоставена от вас покрива най-високите съвременни стандарти, защото при нейното създаване са спазени всички вътрешни и международни разпоредби.

  Свободният пазар създаде сериозна конкуренция между различните бизнес организации. В силно конкурентна среда оцеляват единствено тези, които могат да завоюват потребителското доверие, а ISO 9001:2015 е ключът за спечелване на това доверие. Сертификатът е сигурен атестат, че имате твърдото решение не само да продължите да оперирате в своята ниша, но и да се развивате и печелите нови позиции.

  💼 Какво е ISO❓

  ISO е абревиатура на наименованието на Международната организация за стандартизация. Организацията ISO е един от най-големите разработчици и издатели на международни стандарти, прилагани в цял свят.

  💼 Защо имам нужда от сертифициране по ISO❓

  Преминавайки сертификацията по ISO, вашата компания ще информира своите партньори, клиенти и конкуренти, че бизнесът ѝ се управлява в строго определена рамка за постигане на поставените цели (независимо дали става въпрос за повишаване на удовлетвореността на клиентите, повишаване на производителността или намаляване на рисковете за околната среда и др.). Поставяйки си задачата да премине външно сертифициране, компанията доказва своята ангажираност с поставените цели, като по този начин повишава нивото на доверие на клиентите в марката, продуктите и услугите.

  💼 Защо да избера вашата компания за свой сертификационен орган❓

  Нашата компания е сред водещите сертификационни органи в страната. Избирайки нас, вие получавате полезни насоки и съдействие при разработване и интегриране на вашата СУК (система за управление на качеството). Компанията ни ще извърши сертификационния одит и ще осигури качествено обучение за вътрешни одитори на служителите на вашата фирма, които са квалифицирани да изпълняват дейността. С нас етапите по сертифициране минават гладко и безпроблемно.