Сертификация по ISO 9001:2015 вече е възможна! Новата версия на стандарта е официално публикувана в сайта на ISO, както и е достъпна на български език като БДС EN ISO 9001: 2015 в сайта на БИС.

До м. септември 2017 г. ще е възможна сертификация както по ISO 9001:2015 така и по ISO 9001:2008, след което сертификация ще е възможна само по ISO 9001:2015.
За повече информация за сертификация по новата версия – ISO 9001:2015, изпратете запитване чрез формата за контакт.

ISO Сертификация

Сертификационен одит и издаване на международно признати ISO сертификати

сертификация по ИСО
Виж още

Ресертификация

Фирмата предлага много добри условия за подновяване на сертификации по ISO 9001.

ресертификация
Виж още

Обучения

Качествено обучение на вътрешни одитори и ръководители на системи за управление.

обучения на одитори
Виж още

ISO 9001 – Работещият инструмент за управление на бизнеса

ISO 9001 е много повече от стандартизация. Сертификатът трябва да бъде разглеждан повече като стратегически план за действие, а не просто като поредния документ, който една бизнес организация трябва да придобие, за да покрие конкретни изисквания на клиентите или контролните органи.

Насоките и принципите, залегнали в системата за управление на качеството се базират на най-добрите управленчески практики в световен мащаб. Следвайки ги, вашата компания ще расте и ще завоюва нови територии, и не просто, защото ще разполага с поредната акредитация, позволяваща участие в големи бизнес проекти и обществени поръчки, а защото самият процес по сертифициране по ISO 9001 ще подобри дейността на организацията, започвайки от управленческите решения, които неизменно ще се отразят положително на крайния резултат.

ISO 9001:2015

Основополагащи принципи при ИСО стандартите

Причините да внедрите ISO9001 стандартизацията за управление на качеството са няколко – всяка с огромно значение за развитието на вашата фирма. Сертификатът показва на вашите клиенти, поръчители и партньори, че вашата компания:

Се управлява от легитимно избран орган, следващ високите изисквания на всички клиенти;

Всеки етап, свързан с дейността на организацията е в унисон с действащото законодателство;

Всеки член на персонала – от ръководителя до най-ниско стоящия в йерархията изпълнител е компетентен и обучен да изпълни безупречно възложените му задачи;

Условията, в които се работи – среда и техническа база отговарят на високите европейски изисквания;

Всяка част от дейността на компанията е стратегически обмислена и планирана;

Работата на организацията е базирана на поставените от клиентите изисквания. Всяко клиентско условие е вписано в плана за действие и следвано като основен принцип на работа;

Подборът на доставчици, подизпълнители и партньори се базира на заложените в стандарта критерии;

Измерването, в случай че е част от дейността на компанията се извършва с изправни и отговарящи на нормативните уредби уреди;

При наличие на продукт, който не отговаря на клиентските или нормативни изисквания, компанията предприема предписаните в системата стъпки;

Всеки аспект от дейността на организацията е насочен към непрекъснато подобряване на качеството.

Защо да поверите на нас сертификацията и ресертификацията по стандарт ИСО 9001?

Причините да се свържете с нас, чрез формите за контакт, посочени на фирмения ни сайт са няколко. На първо място, ние можем да изготвим план за действие, който ще бъде изцяло съобразен с дейността на вашата организация, както и с нейните особености и възможности. Ние не предлагаме стандартна, унифицирана услуга, а партньорство, следващо вашите желания и нужди.

Доверявайки се на нашия екип, вие получавате:

 • Изгодни условия по сертификация и ресертификация, отговарящи на вашия бюджет
 • Поемане на всички процеси, свързани с процедурата, в това число извършване на сертификационен одит и издаване на международно признатия сертификат
 • Обучение на вътрешни одитори и ръководители на системите за управление на качеството
 • Изрядно изготвена документация
 • Елиминиране на риска от отхвърляне
ИСО
ISO 9001 2015 сертификат
Изпрати запитване

Свържете се с нас относно вашата сертификация по стандарт ISO 9001

Фирма:

Телефон:

Email:

Лице за контакт:

Преминаването през специфичната и не съвсем евтина процедура по сертификация по стандарт ISO 9001 е сложен, а често и доста бавен процес. С наша помощ, вие си гарантирате не само сигурен, но и бърз положителен резултат. Партньорството с нашия екип ще подобри както дейността на вашата организация, така и на визията ѝ пред всички вътрешни и международни клиенти и партньори.

Отправянето на запитване, относно сертификация по ИСО 9001, чрез посочената в сайта форма за контакт не ви задължава нито морално, нито финансово да изберете именно нас. Контактът с нашия екип обаче ще ви бъде изключително полезен, защото ще получите ключова информация, касаеща процедурата в нейната ѝ цялост и крайната ѝ цена.

Ние сме професионалисти, чиято основна дейност е свързана с отговаряне на клиентски запитвания. Това е момент, към който подхождаме с огромно разбиране и внимание, защото сме твърдо решени да ви помогнем да застанете уверено на пътя на успеха.

Не се колебайте да се свържете с нашия екип. Ние сме изцяло на ваше разположение.

Защо е нужна системата за управление на качеството?

През времето на своята дейност сме работили с голям брой бизнес организации от различен калибър и с различен предмет на дейност. Това, което прави впечатление е повсеместният подход към ИСО сертификацията – болшинството фирми подхождат към нея, като към досадна административна процедура, водеща към получаването на един много важен документ.

Истината е, че всяка стъпка от процедурата по сертифициране се отразява положително на самата компания, а от там идва и доверието на бъдещите клиенти и партньори. Мениджърските екипи винаги целят да повишат ефективността и рентабилността на своите организации, а с това и удовлетвореността на своите клиенти, като дори не подозират каква мощ им дава сертификацията по ISO 9001.

Сертификатът не е просто документ, който ще предоставите при поискване от страна на потенциални клиенти и партньори. Той е работеща стратегия, която ще ви помогне за:

 • Прецизно управление на риска
 • Ограничаване на ненужните разходи
 • Повишаване ефективността на персонала
 • Правилно използване на фирмените ресурси
 • Създаване на ефективен вътрешен контрол
 • Осигуряване на предпоставки за стриктно водене на фирмената документация

ISO 9001 2015 е сертификат, показващ ясно, че дадена бизнес организация е внедрила и изпълнява стриктно системите за управление на качеството. Независимо какъв продукт или услуга предлага вашата компания, в очите на вашите клиенти и партньори стоката, предоставена от вас покрива най-високите съвременни стандарти, защото при нейното създаване са спазени всички вътрешни и международни разпоредби.

Свободният пазар създаде сериозна конкуренция между различните бизнес организации. В силно конкурентна среда оцеляват единствено тези, които могат да завоюват потребителското доверие, а ISO 9001:2015 е ключът към спечелване на това доверие. Сертификатът е сигурен атестат, че имате твърдото решение не само да продължите да оперирате в своята ниша, но и да се развивате и печелите нови позиции.