Iso 9001

Сертификация по ISO 9001:2015 вече е възможна! Новата версия на стандарта е официално публикувана в сайта на ISO, както и е достъпна на български език като БДС EN ISO 9001: 2015 в сайта на БИС.

До м. септември 2017 г. ще е възможна сертификация както по ISO 9001:2015 така и по ISO 9001:2008, след което сертификация ще е възможна само по ISO 9001:2015.

За повече информация за сертификация по новата версия – ISO 9001:2015, изпратете запитване чрез формата в дясно.

Какво представлява ISO сертификацията?

ISO 9001:2015Накратко, ISO 9001 е международен сертификат за качество, който поставя изисквания към фирменото управление цел достигане на желаното от клиента ниво на качество.

Сертификатът създава доверие в клиентите за това, че Вашата фирма работи в посока удовлетворение на техните изисквания.

Стандартът е съставен на база на опита на успешни международни компании, като са екстрахирани основополагащите елементи, важащи за всеки успешен и стабилен бизнес.

Основополагащи принципи при исо стандартите

10-те най-важни неща които сертификатът гарантира пред клиентите на дадена фирма са, че тя:

 1. Разполага с легитимно ръководство, което има ангажимент към качеството и към изискванията на клиента;
 2. Развива дейност и тази дейност се извършва спрямо приложимото законодателство;
 3. Има персонал, компетентен да извършва дейността;
 4. Притежава нужното оборудване и работна среда;
 5. Извършва планиране ;
 6. Записва клиентските изисквания и работи така, че точно да ги спази;
 7. Подбира своите доставчици по установени критерии;
 8. Ползва изправни уреди за измерване (ако е приложимо);
 9. Предприема нужните действия, при наличие на несъответстващ продукт;
 10. Предприема действия за постоянно подобрение на качеството.

Кои фирми най-често се нуждаят от сертифициране по ISO 9001?

 1. Производствени предприятия – почти всички производствени предприятия, с изключение на някои предприятия от ХВП. Изисква се от контрагентите.
 2. Строителни фирми, вкл. и дограма – задължително за членовете на КСБ, както и по обществени поръчки.
 3. Проектантски, надзорни и консултантски фирми по обществени поръчки.
 4. Търговски фирми – особено за медицински изделия, обзавеждане, компютри, канцеларски материали, автомобили, авточасти, инструменти. На практика всички търговци, които участват в обществени поръчки.
 5. Охрана, почистване, поддържане на сгради – пак по обществени поръчки.
 6. Пунктове за ГТП – по закон.
 7. Автосервизи – по изискване на застрахователи или вносители на автомобили.

Кому е нужна система за управление на качеството?

Всеки се нуждае от доверие в своите партньори. И как би следвало да изберем из множеството непознати фирми тези, на които можем да се доверим? Да се доверим на техния продукт, на техните услуги… По референции? – може би. По гаранционни условия? – може би…

Да погледнем нещата абстрактно. Когато резервираме хотел в описанието на стаята пише какви са удобствата, с които стаята разполага. Но едва ли пише, че е налично легло (т.е. че не спите на пода), прозорец или осветление. Тези неща се предполага, че трябва да са предоставени, дори да е една звезда .

По същия начин един автомобил, колкото и стар или евтин да е, трябва да има четири колела, волан и спирачки.

Добре, чудесно. Сега да речем, че ще ползваме услугите на дърводелец за дома. Кой е критичния минимум от умения и инструменти, които трябва да притежава дърводелеца?

От къде да знаем, нали не сме дърводелци? Но все пак, най-общата картинка трябва да изглежда така:

 • Той трябва да може да разбере какво точно искаме от него.
 • Да може да го изработи.
 • Да има инструментите с които да го изработи и да знае как да ги ползва.
 • Да знае от къде да закупи подходящите материали.
 • Да изпълни работата си безопасно както за него, така и за нас.

Сертификат за качество исоТова май е професионални минимум, който трябва да притежава всеки дърводелец. А Вие когато избирате дърводелец изпитвате ли го дали може да работи с бормашина? Не разбира се. Просто стискате палци 🙂

Е, на хората по света им е писнало да стискат палци и са започнали да изискват от своите партньори сертификати, покриващи различните исо стандарти.

Имало едно време занаятчии и майстори, които работили или сами или само с доверени партньори. Светът се развил, бизнесът също. Всеки започнал да се интересува от цената. Само цената ли е най-важна? А какво става, ако ти докарат некачествена стока? И така след много опарвания принципът се променил от „най-ниска цена на всяка цена“ на „най-ниска цена за качеството, което ни е нужно“.

Колкото повече се либерализират пазарите, толкова повече доверието започва да се цени като стока. А оставането в крак с най-новите стандарти за качество като исо 9001:2015 е ключово за запазване на доверието и изграждането на стабилен имидж пред Вашите бъдеще клиенти и партньори.